Ban Lãnh Đạo

Hội đồng quản trị

ho minh quang

Hồ Minh Quang

Chủ tịch HĐQT

vo hoang vu

Võ Hoàng Vũ

Thành viên HĐQT

 • Quản trị kinh doanh Ngoại thương
 • Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Thép qua nhiều vị trí quản lý, điều hành, lãnh đạo Công ty đại chúng.
nguyen ngoc y nhi

Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Thành viên HĐQT

 • Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư và quản lý tài chính cho các tổ chức quỹ đầu tư và công ty ngành Thép.
nguyen vinh an

Nguyễn Vinh An

Thành viên HĐQT

 • Kỹ sư Kỹ thuật Công Nghiệp
 • Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Thép phụ trách quản lý dự án, điều hành kỹ thuật – bảo trì – R&D.

Võ Thời

Thành viên HĐQT

 • Nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành, lãnh đạo Công ty
5f4341d73ba49

Nguyễn Hữu Kinh Luân

Thành viên HĐQT

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
 • Gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Thép qua nhiều vị trí quản lý, điều hành Công ty đại chúng.

Ban điều hành

vo hoang vu

Võ Hoàng Vũ

Tổng giám đốc

 • Quản trị kinh doanh Ngoại thương
 • Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Thép qua nhiều vị trí quản lý, điều hành, lãnh đạo Công ty đại chúng.
nguyen vinh an

Nguyễn Vinh An

Phó tổng giám đốc

 • Kỹ sư Kỹ thuật Công Nghiệp
 • Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Thép phụ trách quản lý dự án, điều hành kỹ thuật – bảo trì – R&D.
quang trong tang

Quảng Trọng Lăng

Phó tổng giám đốc

 • Kỹ sư Cơ khí
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Thép qua nhiều vị trí quản lý, điều hành, lãnh đạo sản xuất.
tran ngoc dieu

Trần Ngọc Diệu

Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành, lãnh đạo trong ngành Thép phụ trách lĩnh vực kiểm soát và tài chính Công ty.
nguyen thi ngoc lien

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xuất khẩu

 • Cử nhân Ngoại ngữ.
 • Gần 20 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, am hiểu thị trường và thông lệ quốc tế trong ngành Thép.
vu thi hien

Vũ Thị Huyền

Kế toán trưởng

 • Cử nhân Kế toán
 • 15 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.

Ban kiểm soát

nguyen thi bich nhi

Nguyễn Thị Bích Nhi

Trưởng Ban kiểm soát

 • Cử nhân Kế toán kiểm toán
vo thi vui

Võ Thị Vui

Thành viên Ban kiểm soát

 • Cử nhân Tài chính kế toán
le nhat tan

Lê Nhật Tân

Thành viên Ban kiểm soát

 • Cử nhân Kế toán

Sơ đồ tổ chức

5ec388acb70c6