Tư duy chất lượng,
Cuộc sống vững bền

“Cải tiến chất lượng không ngừng” là tinh thần nhất quán trong tất cả các mặt hoạt động của Tôn Nam Kim nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ, gia tăng lợi ích của khách hàng. Từ đó mang lại sự tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

Tin tức nổi bật

Doanh nghiệp sản xuất tôn mạ hàng đầu Việt Nam

tôn nam kim icon growth
TOP 500 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM (2011-2019)
Tôn nam kim icon global
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
HƠN 50 QUỐC GIA
tôn nam kim icon growth

TOP 500 DOANH NGHIỆP
LỚN NHẤT VIỆT NAM (2011-2019)

Tôn nam kim icon global

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
HƠN 50 QUỐC GIA

Tiêu chuẩn chất lượng

TÔN NAM KIM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHẮT KHE NHẤT TRÊN THẾ GIỚI:
Tiêu chuẩn Mỹ ATSM

TIÊU CHUẨN MỸ

Tiêu chuẩn Nhật JIS

TIÊU CHUẨN NHẬT

Tiêu chuẩn châu Âu

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

as3 e1606880873292

TIÊU CHUẨN ÚC

Tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001

nqa3 14001 e1606882177114

ISO 14001

ĐƯỢC CẤP BỞI CÁC TỔ CHỨC

Chứng nhận Anab
Chứng nhận UKAS
vcb3 e1606890873214
Chứng nhận VICB

Quan hệ hợp tác