Phương Châm Tuyển Dụng & Bổ Nhiệm

  • Đúng năng lực, đúng vị trí
  • Trả công và tưởng thưởng xứng đáng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp

Tôn Nam Kim mang đến cho Cán bộ công nhân viên một hệ thống lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh với thị trường; môi trường làm việc khuyến khích tư duy sáng tạo, học hỏi và đổi mới; làm việc đội nhóm cùng tinh thần đồng đội cao; phát triển nghề nghiệp cùng với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại; được đào tạo thường xuyên trong công việc để nâng cao tay nghề; và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển lâu dài trong công việc.

Vị Trí Tuyển Dụng​