Tôn Nam Kim trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Quảng Ngãi

Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest

Ngày 9/6/2020, Ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Nam Kim đã trao tặng  xe cứu thương trị giá 800 triệu đồng cho Trung tâm y tế Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Đây là xe cứu thương thứ hai Ông Quang tặng cho tỉnh Quảng Ngãi, xe đầu tiên được Ông trao tặng cho Trung tâm y tế Huyện Mộ Đức vào đầu năm 2018.

1592540251

Ông Nguyễn Cao Phúc – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn tình cảm tấm lòng của Ông Quang và Tôn Nam Kim, trong điều kiện ngành y tế còn hạn chế về phương tiện trang thiết bị thì việc tặng xe vận chuyển chuyên dụng là việc làm ý nghĩa thiết thực giúp trung tâm y tế các huyện giảm bớt khó khăn trong công tác vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.

1592540293